Daftar Kerjasama

Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa aktif menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  Berikut daftar kerjsama yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Teknik  dan Perencananaan Universitas Warmadewa 

 

No Mitra Kerjasama Perihal Kerjasama Tanggal Waktu Jangka Waktu Tanggal Berakhir
1 Universitas Citra Bangsa Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 12-04-2020 batas waktu yang tidak ditentukan batas waktu yang tidak ditentukan
2 Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Citra Bangsa Tridharma Perguruan Tinggi 12-04-2020 5 tahun 12-04-2025
3 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Joint International Collaboration 2020 batas waktu yang tidak ditentukan batas waktu yang tidak ditentukan
4 UTAR Student Exchange Agreement 20-03-2022 3 tahun 20-03-2025
5 Pemerintah Kabupaten Malaka Kerjasama Pelaksanaan MBKM 28-03-2022 3 tahun 28-03-2025
6 Desa Kamanasa Kerjasama Pelaksanaan MBKM 04-08-2022 3 tahun 04-08-2025
7 Desa Kamanasa Kerjasama Pelaksanaan MBKM 04-09-2022 3 tahun 04-09-2025
8 Perkumpulan Penyandang Disabilitas Malaka (PERSAMA) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerjasama Pelaksanaan MBKM 02-02-2022 3 tahun 02-02-2025
9 Pemerintah Kabupaten Buleleng Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 22-10-2020 1 tahun 22-10-2021
10 Desa Panji Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan MBKM 25-10-2021 3 tahun 25-10-2024
11 Desa Panji Anom Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan MBKM 25-10-2021 3 tahun 25-10-2024
12 Desa Sambangan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan MBKM 25-10-2021 3 tahun 25-10-2024
13 Desa Ambengan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan MBKM 25-10-2021 3 tahun 25-10-2024
14 Desa Wanagiri Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan MBKM 25-10-2021 3 tahun 25-10-2024
15 Desa Baktiseraga Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan MBKM 25-10-2021 3 tahun 25-10-2024
16 Desa Tegalinggah Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan MBKM 25-10-2021 3 tahun 25-10-2024
17 Desa Selat Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan MBKM 25-10-2021 3 tahun 25-10-2024
18 Desa Sembiran MBKM 09-09-2021 3 tahun 09-09-2024
19 Desa Sembiran MBKM 09-09-2021 3 tahun 09-09-2024
20 Pemerintah Kabupaten Karangasem Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 21-01-2020 5 tahun 21-01-2025
21 Desa Tulamben Kerjasama Pelaksanaan MBKM 04-06-2022 3 tahun 06-04-2025
22 Desa Tenganan Pegringsingan Pengembangan Institusi melalui Kerjasama Peningkatan Tridharma PT 30-06-2023 3 tahun 30-06-2025
23 Desa Tenganan Dauh Tukad Pengembangan Institusi melalui Kerjasama Peningkatan Tridharma PT 30-06-2023 3 tahun 30-06-2025
24 Pemerintah Kabupaten Bangli        
25 Desa Adat Penglipuran Pengembangan Tri Dharma PT 05-10-2021 3 tahun 10-05-2024
26 Desa Adat Penglipuran Pelaksanaan Program Pengembangan Laboratorium Bambu Dalam Rangka Pelestarian dan Pemanfaatan Bambu sebagai Material Bangunan serta Menjadikan Desa Adat Penglipuran sebagai Pusat Studi Bambu di Provinsi Bali 12-09-2022 3 tahun 12-09-2025
27 Desa Adat Penglipuran Pelaksanaan Program Pengembangan Laboratorium Bambu Dalam Rangka Pelestarian dan Pemanfaatan Bambu sebagai Material Bangunan serta Menjadikan Desa Adat Penglipuran sebagai Pusat Studi Bambu di Provinsi Bali 12-09-2022 3 tahun 12-09-2025
28 Rumah Intaran Pelaksanaan MBKM 09-08-2021 3 tahun 08-09-2024
29 Rumah Intaran Pelaksanaan MBKM 09-08-2021 3 tahun 08-09-2024
30 Ikatan Arsitek Indonesia Tridharma Perguruan Tinggi dan PPAr 27-04-2021 5 tahun 27-04-2026
31 Ikatan Arsitek Indonesia Tridharma Perguruan Tinggi dan PPAr 27-04-2021 5 tahun 27-04-2026
32 Casa Studio Bali Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
33 Casa Studio Bali Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
34 Casa Studio Bali Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
35 CV. Arte Arsitek Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
36 CV. Arte Arsitek Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
37 CV. Arte Arsitek Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
38 ESA Internasional Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
39 ESA Internasional Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
40 Garis Harmoni Associates (GHA) Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
41 Garis Harmoni Associates (GHA) Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
42 HST Architect & Associates Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
43 HST Architect & Associates Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
44 CV. Asta Loka Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
45 Manon Design Studio Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
46 Manon Design Studio Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
47 Manon Design Studio Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
48 Studio WNA Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
49 Studio WNA Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
50 Studio WNA Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
51 Studio WNA Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
52 PT. Sodhana Mitra Amerta (Somia Design) Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
53 PT. Sodhana Mitra Amerta (Somia Design) Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
54 PT. Sodhana Mitra Amerta (Somia Design) Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
55 PT. Tunas Jaya Sanur (TJS) Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
56 PT. Tunas Jaya Sanur (TJS) Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
57 PT. Studio Hijau Lumut (SHL) Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
58 PT. Studio Hijau Lumut (SHL) Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
59 PT. Bali Sraya Style Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
60 PT. Bali Sraya Style Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
61 Jeghier Architect Kerjasama Pelaksanaan MBKM 29-07-2021 3 tahun 29-07-2024
62 DDAP Architect Kerjasama Pelaksanaan MBKM 20-05-2022 3 tahun 20-05-2025
63 DDAP Architect Kerjasama Pelaksanaan MBKM 20-05-2022 3 tahun 20-05-2025
64 CHL Indonesia Kerjasama Pelaksanaan MBKM 20-05-2022 3 tahun 20-05-2025
65 CV. Tri Matra Kerjasama Pelaksanaan MBKM 20-05-2022 3 tahun 20-05-2025
66 Nitkala Architect Kerjasama Pelaksanaan MBKM 20-05-2022 3 tahun 20-05-2025
67 Puspadi Bali Kerjasama Pelaksanaan MBKM 25-07-2022 3 tahun 25-07-2025
69 Puspadi Bali Kerjasama Pelaksanaan MBKM 25-07-2022 3 tahun 25-07-2025
70 Puspadi Bali Kerjasama Pelaksanaan MBKM 25-07-2022 3 tahun 25-07-2025
71 Journeyman International Study and Research 08-03-2022 3 tahun 08-03-2025
72 Journeyman International MBKM 11-03-2022 3 tahun 11-03-2025
73 Suwandi Foundation   21-07-2022 3 tahun 21-07-2025
74 Suwandi Foundation MBKM 21-07-2022 3 tahun 21-07-2025
75 Guangzhou Nansha Bird Park Agriculture Technology Guangdong-Hongkong-Macao Greater Area and ASEAN International Colleges and Universities Construction Competition 01 - 06 - 2020 6 bulan 29 - 11 - 2020
76 Guangzhou Nansha Bird Park Agriculture Technology Guangdong-Hongkong-Macao Greater Area and ASEAN International Colleges and Universities Construction Competition 01 - 07 - 2021 5 bulan 01 - 07 - 2021
77 School of Architecture, South China University of Technology Guangdong-Hongkong-Macao Greater Area and ASEAN International Colleges and Universities Construction Competition 01 - 06 - 2020 6 bulan 29 - 11 - 2020
78 School of Architecture, South China University of Technology Guangdong-Hongkong-Macao Greater Area and ASEAN International Colleges and Universities Construction Competition 01 - 07 - 2021 5 bulan 01 - 07 - 2021
79 PT. Bali Runa Karya MBKM 09-06-2021 3 tahun 09-06-2024
80 PT. Bali Runa Karya MBKM 09-06-2021 3 tahun 09-06-2024
81 UrRemote Program Matching Fund (Kedaireka) dalam Rangka Implementasi MBKM 06=07-2022 3 tahun 06=07-2025
82 UrRemote Program Matching Fund (Kedaireka) dalam Rangka Implementasi MBKM 06-07-2022 3 tahun 06=07-2025
83 Fulbright - Aminef   24-07-2023 1 bulan 30-08-2023
84 Yayasan Bambu Lingkungan Lestari Pengembangan Pusat Studi Wanatani Bambu 16-05-2023 5 tahun 16-05-2028
85 Yayasan Bambu Lingkungan Lestari Pengembangan Pusat Studi Bambu Agroforestri 23-05-2023 5 tahun 23-05-2028
86 Universitas Dwijendra Tridharma 14-09-2022 3 tahun 14-09-2025
87 Universitas Dwijendra        
88 Universitas Ngurah Rai Tridharma 18-10-2021 2 tahun 18-10-2023
89 Universitas Ngurah Rai        
90 Universitas Udayana Tridharma 11-02-2022 5 tahun 11-02-2027
91 Fakultas Teknik, Universitas Udayana Tridharma Perguruan Tinggi 25-03-2021 5 tahun 25-03-2026
92 Prodi Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi 25-07-2023 1 tahun 25-07-2024
93 IPLBI Tridharma Perguruan Tinggi 24 - 06 - 2022 3 tahun 24 - 06 - 2025
94 Universitas Katolik Widya Mandira Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 12-04-2020 batas waktu yang tidak ditentukan batas waktu yang tidak ditentukan
95 Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Tridharma Perguruan Tinggi 12-04-2020 5 tahun 12-04-2025
96 Universitas Ciputra Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Bidang Kemahasiswaan 15-04-2020 5 tahun 15-04-2025
97 Fakultas Industri Kreatif, Universitas Ciputra Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Bidang Kemahasiswaan 21-11-2022 3 tahun 21-11-2025
98 Universitas Brawijaya Peningkatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 17-02-2020 5 tahun 17-02-2025
99 Universitas Wiraraja Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 08-05-2020 5 tahun 08-05-2025

(114) views